вибір мови

Ukrainian English Russian

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Час отримувати cучасні знання. Наш коледж гарантує студентам отримання якісних знань !

Агротехнічний коледж

ВСП Уманського національного університету садівництва

Банер агроколедж

Презентація коледжу

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Січень 2018
19
П`ятниця
Сьогодні день народження відзначає Макарчук Олег Володимирович
Joomla календарь

Корисні посилання

положення

 1. Загальна частина
 2. "Про реорганізацію Коледжів УРСР". 6 жовтня 1930 року на базі Уманського профтехучилища було створено Уманський коледж механізації та електрифікації сільського господарства, з 1936 року - Уманський коледж механізації, електрифікації та сільськогосподарського будівництва.

3. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Уманського національного університету садівництва (далі Університет) і є документом, який регламентує діяльність Агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва (далі Коледж), який здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців для агропромислового виробництва освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за ліцензованими спеціальностями з видачею диплома державного зразка про вищу освіту, завіреного гербовою печаткою і підписом директора Коледжу.

Відповідно до Постанови Ради народних комісарів УРСР, Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України за № 289 від 25.10.1995 р. Уманський коледж механізації, електрифікації та сільськогосподарського будівництва реорганізовано в Уманський агротехнічний коледж.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України Агротехнічний коледж Уманського НУС - вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, заснований державою, фінансується із державного бюджету і підпорядковується центральному органу виконавчої влади - Міністерству освіти і науки України. Занесений до Державного реєстру ВНЗ МОН України 12.11.2007 року № 24-0-9.

Освітню діяльність Коледж здійснює на підставі ліцензії з визначеним обсягом прийому студентів. Коледж ліцензується та акредитується в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України і занесений до Державного реєстру ВНЗ МОН України.

Місцезнаходження: 20300, вул. Жовтневої революції, 21, м. Умань, Черкаська область тел. факс.: (04744) 5-22-91, тел.: 5-23-58., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Основними напрямами діяльності Коледжу є:

-   підготовка, згідно з державним замовленням і за договірними зобов’язаннями, кадрів для агропромислового комплексу;

-   надання повної загальної освіти;

-   надання професійної підготовки (робітничих професій);

-   перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

-   довузівська підготовка

-   надання інших освітніх послуг не заборонених законодавством;

-   наукова і науково-технічна, інформаційно-консультаційна, пропагандистська діяльність;

-   методична, видавнича, культурно-освітня діяльність;

-   участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, програмах міждержавного обміну студентами та педагогічними працівниками;

-   організація і проведення прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт;

-   профорієнтаційна робота;

-   міжнародне співробітництво.

Головні завдання Коледжу:

-   здійснення освітньої діяльності за спеціальностями, які забезпечують підготовку кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідають стандартам вищої освіти;

-   забезпечення впровадження ступеневі підготовки фахівців;

-   формування необхідної матеріально-технічної, інформаційної баз та кадрового забезпечення;

-   надання платних освітніх   та інших послуг,      дозволених  законодавством України;

-   забезпечення впровадження у навчальний процес   сучасних  технологій та науково-методичних досягнень;

-   забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками і студентами;

-   забезпечення набуття студентами професійних знань та умінь відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

-   забезпечення гнучкості навчального процесу, яка полягає у здатності до перебудови  у   відповідності з потребами агропромислового виробництва;

-   здійснення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

-   забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку кадрів з вищою освітою;

-   вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштування випускників;

-   забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у Коледжі у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

-   здійснення фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності.

Коледж забезпечує виконання освітніх та освітньо-професійних програм у повному обсязі за формами навчання відповідно до отриманих ліцензій.

З акредитованих спеціальностей Коледж має право видавати дипломи про вищу освіту за зразками затвердженими Кабінетом Міністрів України. Диплом, виданий Коледжем, завіряється гербовою печаткою, яка містить назву Коледжу і Університету та підписом директора.

Коледж, як вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, має право здійснювати організацію і прийом на навчання студентів на основі базової та повної загальної середньої освіти. Студенти, зараховані до Коледжу на основі базової загальної середньої освіти, одночасно навчаються за освітньо- професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та програмою повної загальної середньої освіти.

Особам, які одержали повну загальну середню освіту, за їх бажанням можуть видаватися атестати одночасно з дипломами про вищу освіту.

Особам, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, видаються свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, передбаченої навчальним планом відповідної спеціальності за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указів Президента України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, рішень Вченої ради і Статуту Університету та цього Положення. У Коледжі знаходяться документи, що визначені умовами ліцензування та документи, що забезпечують навчальний процес.

Організаційна структура Коледжу визначається директором Коледжу відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074, та головних завдань діяльності Коледжу.

Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства та головних його завдань і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Коледжем.

Структурні підрозділи Коледжу: відділення, циклові комісії, навчальна частина, бібліотека з читальною залою, відділ кадрів, бухгалтерія, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп'ютерний центр, навчально- виробнича майстерня, навчально-дослідне господарство, спортивно- оздоровчий комплекс, гуртожитки, виробничі структури, господарсько- побутова частина (котельня, гаражі, їдальня, служба водопостачання і водовідведення, енергетична служба).

В разі потреби у Коледжі можуть створюватися методичні ради, порядок

створення і функції, яких визначаються директором.

 1. Права та обов'язки власника
 2. 1.Міністерство освіти і науки України:

-      бере участь у здійсненні державної політики у галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;

-      формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

-      сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;

-      здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти;

-      організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій;

-      бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;

-      здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості підготовки фахівців;

-      здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 1. 2.Університет має право:

-      затверджувати Положення, яке регламентує діяльність Коледжу;

-      приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування;

-      розглядає пропозиції вищого органу громадського самоврядування про дострокове звільнення директора;

-      організовує вибори, затверджує та звільняє з посади директора Коледжу;

-      надає допомогу в методичному забезпеченні навчального процесу;

-      бере участь у проведенні ліцензування та акредитації Коледжу;

-      сприяє прийому випускників Коледжу на наступні освітньо- кваліфікаційні рівні з відповідних спеціальностей;

-      забезпечує продовження навчання студентів за відповідними спеціальностями у разі припинення освітньої діяльності Коледжу.

Погоджує:

-      призначення на посаду головного бухгалтера та заступників директора Коледжу;

-      умови прийому на навчання до Коледжу;

-      відкриття інших спеціальностей;

-      здійснює контроль за дотриманням нормативно-правових актів організації навчально-виховного процесу.

Здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

 1. Обсяг цивільної правоздатності
 2. 1.Коледж має право:

Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту реєстрації цього Положення і складається з його прав і обов'язків.

-      готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями організацій, установ, підприємств, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними та юридичними особами;

-      надавати освітні послуги, пов'язані із здобуттям вищої освіти, повної загальної середньої освіти;

-      надавати освітні послуги із здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста, крім випадків передбачених законодавством;

-      відкривати платні курси водіїв, іноземних мов, комп'ютерної підготовки;

-      створювати спільні центри, фірми, науково-дослідні колективи та консультаційні центри;

-      надавати освітні послуги пов'язані із здобуттям робітничих професій;

-      надавати освітні послуги пов’язані із довузівською підготовкою молоді, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів;

-      проводити державну атестацію студентів;

-      видавати дипломи про вищу освіту державного зразка з акредитованих спеціальностей та атестати про повну загальну середню освіту;

-      видавати посвідчення про присвоєння робітничих професій за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України;

-      користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;

-      створювати на госпрозрахунковій основі коротко- та довгострокові ліцензовані курси з підготовки та перепідготовки робітників і спеціалістів в тому числі за замовленням служб зайнятості населення;

-      надавати платні послуги згідно з "Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами", затвердженим Постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 та від 14.04.2009 р. № 369 та затверджувати кошториси на їх надання;

-      отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (зокрема благодійних), фізичних та юридичних осіб;

-      зараховувати на роботу педагогічних та інших працівників;

-      розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних об'єктів і закладів харчування;

-     надавати платні послуги по використанню приміщень, транспорту, техніки, з паркування автомобілів та інших транспортних засобів ремонту і технічного обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;

-      здійснювати виробничо-господарську діяльність, реалізовувати вироблену сільськогосподарську та тваринницьку продукцію (роботи і послуги);

-    мати рахунок в казначействі за місцем знаходження; та ідентифікаційний код; бюджетні рахунки для виплати заробітної плати та стипендії студентам та рахунок власних надходжень; може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав;

-      запроваджувати власну символіку і атрибутику;

-      забезпечувати наступність здобуття вищої освіти випускників коледжу;

-     згідно довіреності Університету наданих повноважень директору Коледжу: укладати договори з юридичними і фізичними особами для виконання завдань, покладених на нього відповідно до законодавства;

-    встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями у встановленому законодавством порядку;

-      співпрацювати в організації дослідної роботи та за її результатами отримувати документи міжнародного зразка;

-     виступати замовником, здійснювати закупівлю матеріалів, надавати і оплачувати послуги відповідно до чинних нормативних актів; визначати форми організації і стимулювання праці у встановленому порядку;

-      визначати та вносити пропозиції Університету щодо змін у складі

-      штатних працівників Коледжу;

-      отримувати від Університету кадрову допомогу;

-      створювати власні заклади харчування (кафе, їдальні, буфети тощо)

-      створювати цехи по заготівлі, переробці сільськогосподарської

-      продукції та продукції харчування;

-      створювати пункти по наданню побутових послуг населенню; здійснювати побутове обслуговування по наданню комунальних послуг;

-       розвивати власну мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних закладів;

-      створювати фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури Коледжу;

-      встановлювати і затверджувати посадові оклади згідно з законодавством у межах фонду оплати праці;

-      здійснювати геологічне вивчення надр, розробку та експлуатацію артезіанських свердловин для господарсько-питного водозабезпечення Коледжу;

-      інші права, не заборонені законодавством України;

-      Коледж є неприбутковою організацією.

За погодженням з Університетом:

-      користуватися банківськими кредитами і позичками;

-      проводити міжнародні конференції та науково-практичні семінари;

-      створювати, ліквідовувати та реорганізовувати у встановленому порядку власні структурні підрозділи;

-      розширювати перелік спеціальностей та напрямків підготовки фахівців;

-      входити до складу інших навчально-науково-виробничих комплексів за спеціальностями, підготовка яких відсутня в Університеті.

-      списувати з балансу основні фонди

-      здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

-      здавати в оренду будівлі, обладнання та інше майно;

-      змінювати умови прийому на навчання;

-      здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду інвестування в житлове будівництво та брати пайову участь у такому будівництві;

 1. 2.Коледж зобов'язаний:

-      дотримуватись вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови в Українській PCP» та інших законодавчих актів;

-      дотримуватись вимог державних стандартів освіти щодо якості підготовки фахівців, передбачених Положенням про ліцензування та акредитацію ВНЗ;

-      забезпечувати на належному рівні навчально-виховний процес;

-      забезпечувати відповідність педагогічних працівників і навчально- допоміжного персоналу кваліфікаційним вимогам;

-      проводити профорієнтаційну роботу;

-      виконувати доведене у встановленому порядку державне замов­лення на підготовку фахівців;

-      сприяти працевлаштування випускників;

-      підтримувати в належному стані закріплене або передане йому на правах оперативного управління майно;

-      здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

-      забезпечувати відповідний рівень матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу;

-      забезпечувати навчально-виховний процес інформаційними ресурсами;

-      вести окремий бухгалтерський і оперативний облік, а також вчасно подавати фінансову, податкову, статистичну та іншу звітність відповідно до чинного законодавства України;

-      забезпечувати дотримання фінансової дисципліни і фінансових зобов'язань та збереження закріпленого за ним державного майна;

-      своєчасно сплачувати податки та інші відрахування;

-      виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та гарантування екологічної безпеки;

-    створювати належні умови для якісної організації навчально- виховного процесу студентів та високопродуктивної праці трудового колективу, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

-      організовувати та забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

-      звітувати перед Університетом та Міністерством освіти і науки України про основні напрями та результати діяльності Коледжу;

-      гарантувати безпечні умови проведення освітньої діяльності;

-      забезпечувати дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єк­тами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, зокрема за міжнародними угодами;

-      здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

-     здійснювати згідно Закону України “ Про захист персональних даних” регулювання відносин, пов”язаних із захистом персональних даних під час їх обробки та державної реєстрації.

 1. 3.Основні завдання Коледжу:

-      здійснення освітньої діяльності за ліцензованими спеціальностями, перелік яких визначається чинними нормативними актами;

-      надання повної загальної середньої освіти;

-      забезпечення виконання державного замовлення та інших договорів на підготовку фахівців з вищою освітою;

-    вивчення попиту на окремі спеціальності в галузі аграрного сектору економіки, інформування абітурієнтів та студентів про ринок зайнятості, сприяння працевлаштуванню випускників;

-      забезпечення культурного і духовного розвитку, здійснення спортивної та оздоровчої діяльності, створення належних умов для виховання й праці студентів та працівників Коледжу;

-      забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

-      участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

-      забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

-      перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

-      проведення профорієнтаційної роботи серед молоді, проведення довузівської підготовки вступників;

-      проведення навчально-виробничих конференцій, семінарів та інших заходів;

-      фінансово-господарська та виробнича діяльність.

 1. 4.Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у Коледжі, визначено Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положенням про державний вищий навчальний заклад» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 5 березня 1996р. № 1074.

Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:

-      педагогічні працівники;

-      особи, які навчаються у Коледжі;

-      інші працівники (інженерно-технічний, навчально-допоміжний, навчально-виробничий, адміністративно-господарський персонал), які становлять трудовий колектив Коледжу.

Адміністрація Коледжу забезпечує педагогічним та іншим працівникам:

-      належні умови праці;

-      правовий, професійний і соціальний захист учасників навчально- виховного процесу відповідно до законодавства України;

-      своєчасну виплату працівникам Коледжу заробітної плати;

-      встановлення надбавок до посадових окладів відповідно до чинного законодавства, Положення про оплату праці працівників Коледжу.

Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів, навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, посадовими інструкціями, затвердженими директором та умовами трудових договорів (контрактів).

Прийом студентів на навчання до Коледжу проводиться у межах ліцензованого обсягу. Обсяги прийому на навчання до Коледжу за відповідними освітньо-професійними програмами визначаються директором Коледжу і узгоджуються з Міністерством освіти і науки України.

Організація і проведення прийому на навчання студентів здійснюється приймальною комісією Коледжу, згідно з правилами прийому. Зарахування студентів на навчання здійснюється згідно наказу директора Коледжу.

Права та обов'язки студентів Коледжу визначаються відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та цього Положення.

Особи, що навчаються у Коледжі, мають право на:

-      навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст";

-      вибір форми навчання освітньо-професійних та індивідуальних програм, позанавчальних занять;

-       продовження освіти за спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття другої освіти у Коледжі;

-      одержання на конкурсній основі направлення на навчання та стажування до інших вищих навчальних закладів, зокрема зарубіжних;

-       користування навчальною, виробничою, науковою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

-      участь у конкурсах на одержання стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, та інших іменних стипендій;

-      обрання навчальних дисциплін за спеціальністю у межах освітньо- професійної програми підготовки;

-      одержання знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки, техніки та культури;

-      доступ до інформації з усіх галузей знань;

-      участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

-      участь у роботі органів студентського самоврядування;

-      участь в об'єднаннях громадян;

-      безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-      навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами і графіками;

-      трудову діяльність у вільний від навчання час;

додаткову оплачувану відпустку, скорочений робочий час за основним місцем роботи та інші пільги для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

-      канікулярну відпустку тривалістю згідно чинного законодавства;

-      захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

-      інші права, не заборонені законодавством.

За успіхи у навчанні, практичній та громадській роботі у Коледжі застосовуються різні види морального та матеріального заохочення студентів: іменні стипендії, стипендії різних рівнів, подяки тощо.

Особи, що навчаються у Коледжі, зобов'язані:

-      дотримуватися законодавства України, цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, інших нормативно-правових актів, Правил проживання в гуртожитку, моральних і етичних норм співжиття;

-      виконувати вимоги навчального плану, відвідувати заняття, в установлені терміни виконувати всі завдання, проходити проміжний та підсумковий контроль знань;

-      підвищувати культурний рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями та знаннями національних культур, історій, традицій;

-      поглиблювати знання з української мови та оволодівати іноземними мовами;

-      вдосконалювати свій моральний і фізичний рівень;

-      відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

-      вчасно інформувати керівництво Коледжу у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт;

-      бережливо ставитися до державного майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові приміщення та їх облаштування, а у випадку навмисного псування майна, відшкодовувати його вартість відповідно до законодавства, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, Правил проживання в гуртожитку, інших нормативних актів;

-      за невиконання або недотримання обов'язків чи порушення Правил внутрішнього розпорядку до осіб, які навчаються у Коледжі, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення аж до відрахування;

-      порядок накладання дисциплінарного стягнення та відрахування з Коледжу встановлюється чинним законодавством, цим Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку.

Особи, що навчаються у Коледжу, можуть бути відраховані:

-      за власним бажанням;

-      за невиконання навчального плану;

-      за порушення умов контракту;

-      за вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення;

-     за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Коледжу (за погодженням з комісією у справах неповнолітніх), а також з інших підстав, передбачених цим Положенням, в інших випадках, передбачених законодавством.

Поновлення на навчання у Коледжі відрахованих осіб здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

Особи, які навчаються у Коледжі, можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, народженням дитини тощо). Студентам, які перервали навчання у Коледжі з поважних причин, надається академічна відпустка. Поновлення студентів на навчання у Коледжі здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Положенням та Положенням про навчальну частину Коледжу.

Студенти Коледжу, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення за умови успішного виконання навчального плану за рішенням педагогічної (адміністративної) ради та наказу директора.

Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до державної атестації, за результатами, якої їм присвоюється відповідна кваліфікація за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Випускникам Коледжу видається диплом про здобуття вищої освіти державного зразка, а також додаток до диплому про освіту із зазначенням результатів контролю знань з усіх дисциплін.

Випускники денної форми, які навчалися за державним замовленням, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу відповідно до договору, укладеному між замовником, Коледжем та випускником. Випускники Коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними договорів.

 1. 5.За рішенням вищого колегіального органу самоврядування Коледжу, педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть бути надані додаткові права та обов'язки.
  1. Управління Коледжем, права та обов'язки директора
  2. 1.Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

-       автономії та самоврядування;

-       розмежування прав, повноважень та відповідальності власника (власників), органів управління вищою освітою, директора Коледжу;

-       поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

-       незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

 1. 2.Автономія та самоврядування Коледжу реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

-       самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

-       приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

-       надавати додаткові освітні послуги і самостійно розробляти та запроваджувати власні програми навчальної і навчально-виробничої діяльності;

-      здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну

базу;

-      на підставі відповідальних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

-      брати участь у роботі міжнародних організацій;

-      запроваджувати власну символіку та атрибутику;

-      звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблених нових нормативно- правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

-      користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому земельним кодексом України.

 1. 3.Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його директор.
 2. 4.Директор Коледжу по довіреності Університету для забезпечення фінансово-господарської діяльності Коледжу уповноважений діяти в усіх органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування. Для здійснення представництва йому надаються такі повноваження і права:

-      вирішубаги питання діяльності Коледжу, розробляти погоджені з Університетом структуру і штатний розклад Коледжу;

-      видавати накази і розпорядження, обов'язкові дляГвиконання всіма працівниками Коледжу;

-      представляти Коледж у відносинах із державними органами управління, судовими інстанціями, юридичними та фізичними особами;

-      розпоряджатися коштами і майном, закріпленим за Коледжем, і нести відповідальність за їх використання; забезпечувати виконання //" кошторису, укладати угоди, видавати доручення, шдкрйвати реєстраційні рахунки;

-      підписувати банківські та інші фінансові документи Коледжу;

-      відповідати за результати діяльності Коледжу перед Університетом та міністерством;

-      приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Коледжу;

-      за погодженням з ректором Університету призначати заступників директора, головного бухгалтера;

-      забезпечувати дотримання у Коледжі охорони праці, законності та правопорядку;

-      визначати функціональні обов'язки працівників Коледжу та затверджувати посадові інструкції;

-      формувати контингент студентів, які навчаються у Коледжі;

-      відраховувати осіб, які навчаються у Коледжі, та поновлювати раніше відрахованих;

-      контролювати виконання навчальних планів і програм;

-      контролювати дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

-      забезпечувати контроль за дотриманням службової та державної таємниці;

-      забезпечувати підвищення професійного рівня викладацького складу та регулярне його оновлення;

-      здійснювати контроль якості роботи педагогічних та інших праців­ників, організацію навчально-виховної, культурно-масової роботи, стану фізичного виховання і здоров'я студентів та працівників Коледжу;

-      вирішувати питання трудових спорів;

-      укладати від імені Коледжу усі не заборонені чинним в Україні законодавством договори, вчиняти всі не заборонені чинним в Україні

законодавством односторонні правочини та одержувати на правомірній підставі майно чи кошти від будь-якої фізичної чи юридичної особи;

-      інші повноваження, необхідні для нормального функціонування Коледжу;

-      разом з профспілковою організацією Коледжу подавати на розгляд загальних зборів трудового колективу (конференції) Правила внутрішнього трудового розпорядку та Колективний договір і затверджувати їх після прийняття зборами (конференцією);

-      щорічно звітувати перед загальними зборами (конференцією) трудо­вого колективу Коледжу та Вченою радою Університету.

 1. 5.Директор несе персональну відповідальність за:

-       провадження освітньої діяльності Коледжу;

-       виконання планів державного замовлення;

-       якість підготовки фахівців;

-       працевлаштування випускників;

-       результати фінансово-господарської діяльності;

-       стан і збереження державного майна, закріпленого за Коледжем;

-       збереження оригіналів або копій навчально-облікової документації відповідно до вимог законодавства та документів, необхідних для забезпечення навчального процесу згідно з ліцензійними умовами надання освітніх послуг.

 1. 6.Директор Коледжу призначається на посаду ректором Університету на конкурсних засадах.
 2. 7.Відповідно до Положення, для вирішення поточних питань діяльності Коледжу директор створює робочі та дорадчі органи: робочі органи - адміністративна рада, приймальна комісія; дорадчі органи - педагогічна рада, методична рада.

Директор повинен мати повну вищу освіту, досвід педагогічної та організаційної роботи у ВНЗ не менше п'яти років.

Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету за порушення вимог цього Положення, умов контракту та з інших підстав, визначених чинним законодавством.

Директор Коледжу відповідно до Положення може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

Положення про робочі та колегіальні органи та їхні функції затверджуються директором Коледжу відповідно до цього Положення. До складу адміністративної ради Коледжу входять:

-       директор (голова);

-       заступники директора;

-       завідувачі відділень;

-       головний бухгалтер;

-       голова профспілкового комітету;

-       голови циклових комісій;

-       керівники структурних підрозділів;

-       голова студентського самоврядування.

До функціональних обов'язків адміністративної ради Коледжу входить:

-       оперативне і своєчасне вирішення організаційних питань, прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності Коледжу;

-       розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з питань збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних цінностей;

-       розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках та структурних підрозділах Коледжу;

-       вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників Коледжу;

-       розгляд питань щодо раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;

-      розгляд пропозицій щодо кандидатур на посади заступників директора, головного бухгалтера, завідувачів відділеннями, голів циклових комісій, керівників структурних підрозділів;

-       прийняття рішень з питань організації навчально-виховного процесу і наукових досліджень;

-       ухвалення фінансового плану й звіту Коледжу;

-       розгляд питань про відкриття нових спеціальностей і планів прийому студентів;

-     представлення Вченій раді Університету кандидатур для присвоєння урядових нагород, почесних грамот, знаків Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Університету, Коледжу;

-       заслуховування звітів керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб про їхню діяльність;

-      участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулю­вання праці.

До складу приймальної комісії Коледжу входять:

-      директор (голова);

-      заступники директора;

-      відповідальний секретар;

-      завідувачі відділень;

-      голови циклових комісій;

-      провідні педагогічні працівники;

-      представники громадських організацій (за згодою);

До складу педагогічної ради входять:

-      директор (голова);

-      заступники директора;

-      завідувачі відділень;

-      голови циклових комісій;

-      педагогічні працівники;

-      завідувач бібліотекою;

-      головний бухгалтер;

-      начальник відділу кадрів;

-      голова профкому;

-      представники студентського колективу.

Педагогічна рада Коледжу розглядає, обговорює та вирішує:

-      стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;

-      досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих педагогічних працівників;

-      підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

-      стан дисципліни та успішності студентів;

-      забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;

-      стан практичної підготовки студентів;

-      підсумки семестрових, перевідних, державних іспитів;

-      аналіз результатів навчально-виховної діяльності;

-      аналіз результатів захисту курсових і дипломних проектів (робіт), здачі державних іспитів;

-      дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

-      аналіз роботи кабінетів і лабораторій;

-      стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази;

-      інші питання освітньої діяльності Коледжу.

Персональний склад педагогічної й адміністративної рад затверджується наказом директора Коледжу терміном на один рік. Очолює педагогічну, адміністративну ради директор.

Засідання педагогічної й адміністративної рад проводяться не рідше один раз на два місяці. Засідання педагогічної або адміністративної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів. Рішення педагогічної або адміністративної ради приймається простою більшістю голосів та затверджується директором Коледжу. У своїй роботі педагогічна й адміністративна ради керуються відповідним Положенням.

 1. Органи громадського самоврядування
 2. 1.Вищим колегіальним органом самоврядування Коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів виборного органу) повинні становити педагогічні працівники Коледжу.
 3. 2.Загальні збори (конференція) трудового колективу:

-       обирають претендентів на посаду директора;

-       вносять подання Університету про дострокове звільнення директора;

-       щорічно заслуховують звіт директора Коледжу оцінюють його діяльність та розглядають перспективні плани діяльності Коледжу;

-       обирають виборних представників до складу конкурсної комісії Університету на період обрання директора;

-       розглядають звіт про виконання колективного договору, вносять зміни до колективного договору і надають повноваження профспілковому комітету працівників Коледжу підписати його разом з адміністрацією;

-       обирають комісію з питань трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

-       затверджують та вносять подання Університету про зміни до цього положення;

-       затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку Коледжу;

-       затверджують положення про органи студентського самоврядування Коледжу;

-       розглядають інші питання діяльності Коледжу.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу прий­мається простою більшістю голосів за присутності 2/3 членів трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

 1. 3.У Коледжі створюються і діють органи студентського самовряду­вання, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
 2. 4.Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
 3. 5.Вищим колегіальним органом студентського самоврядування Коледжу є конференція студентів Коледжу, яка:

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи - актив групи, відділення - старостат, гуртожитку - рада гуртожитку, Коледж - студентська рада.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, документами Університету та дим Положенням.

-       ухвалює Положення про студентське самоврядування;

-       обирає студентську раду та заслуховує її звіти;

-       визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

 1. 6.Виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу є сту­дентська рада, яка обирається конференцією студентів терміном на один рік.
 2. 7.Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

Старостат відділення та рада гуртожитку Коледжу обираються на загальних зборах студентів, відповідних структурних підрозділів та затверджуються наказом директора.

-       забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

-       забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

-       сприяння навчальній, дослідницькій та творчій діяльності студентів;

-       сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

-       сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

-       організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

-       сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

-       сприяння працевлаштуванню випускників;

-       участь у вирішенні питань стажування студентів за кордоном;

-       участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 1. Майно та кошти Коледжу
 2. 1.З метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням, на правах оперативного управління за Коледжем закріплюються будівлі, споруди, майнові комплекси, транспортні засоби, засоби зв’язку, а також інше необхідне для його діяльності майно і грошові кошти, що відображається на балансі Коледжу у вартісній формі.
 3. 2.Коледж користується зазначеним майном, доходами та іншими надходженнями, одержаними, зокрема, від надання освітніх послуг.
 4. 3.Майно, що знаходиться в державній власності та закріплене за Коледжем, не підлягає відчуженню, не може бути предметом застави або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством, за погодженням із Університетом.
 5. 4.Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, власних та інших надходжень. Фінансування Коледжу формується на нормативній основі з таких джерел:

Коледж користується земельними ділянками та іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності в порядку встановленому Земельним кодексом України.

Коледж фінансується за окремим кошторисом.

-         кошти Державного бюджету;

-        кошти, отримані за навчання студентів, надання додаткових освітніх послуг, довузівська підготовка та підвищення кваліфікації фахівців;

-        кошти, отримані за перепідготовку кадрів згідно з укладеними договорами;

-         кошти, отримані за виконання науково-дослідних та інших робіт;

-        добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані від юридичних та фізичних осіб;

-         інші, не заборонені чинним законодавством.

 1. 5.Оплата праці працівників Коледжу здійснюється згідно з кодексом законів України «Про працю», «Про освіту», «Про вищу освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 2. 6.Умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок виплати надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги визначаються у колективному договорі окремим Положенням, затвердженим керівником Коледжу, з дотриманням вимог законодавства.
 3. 7.Стипендія студентам Коледжу виплачується відповідно до чинного законодавства та Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та преміювання студентів Коледжу.
 4. 8.Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Коледжу у вигляді безповоротної допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.
 5. 9.Оплата праці та матеріальне заохочення директора Коледжу встановлюється відповідно до укладеного з ним контракту.
  1. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності
  2. 1.Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і подає їх до органів Державного Казначейства України, Державної податкової служби. Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування та Міністерству освіти і науки України.
  3. 2.Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну та фінансову звітність згідно з установленими нормами, подає їх в установленому порядку до органів, яким, законодавством України, надане право контролю за відповідними напрямами діяльності.
  4. 3.Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності, своєчасність проведення інвентаризації, оформлення і подачі відповідних документів до правових та інших органів.
  5. 4.Аудит фінансово-господарської діяльності Коледжу здійснюється згідно з законодавством України.
   1. Концепція освітньої діяльності
   2. 1.Освітня діяльність Коледжу базується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття) інших нормативно-правових актів та додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації і передбачає такі пріоритети:

-       доступності та конкурентності здобуття вищої освіти громадянином України;

-       незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

-       безперервності процесу здобуття вищої освіти шляхом поглиблення інтеграції з Університетом та іншими вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

-       гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців;

-       інтеграції у світову систему вищої освіти, збагаченням європейським досвідом, розширенням мобільності студентів та викладачів;

-       демократизація, індивідуалізація та диференціація навчально- виховного процесу;

-       впровадження в навчальний процес нових прогресивних методів навчання і нових технологій підготовки фахівців;

-       моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;

-       удосконалення практичної підготовки студентів з всебічним застосуванням навчально-науково-виробничих комплексів, матеріально-технічних баз Університетів і навчально-дослідних господарств;

-       формування у молоді знань і навичок поведінки в новому економічному середовищі;

-       поліпшення якісного складу педагогічних працівників відповідно до існуючих кваліфікаційних вимог державної акредитаційної комісії;

-        залучення до навчальної діяльності викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, спеціалістів-практиків. Сприяння професійного росту молодих викладачів;

-       надання особам, які навчаються в Коледжі, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;

-       надання належної підтримки, підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій;

-       покращення іміджу та забезпечення привабливості навчання в Коледжі;

-        створення умов студентам длянавчання за кількома спеціальностями, відповідно до вимог, як вітчизняного так і міжнародного ринків праці.

 1. 2.Організація навчального-виховного процесу у Коледжі здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, державних і галузевих стандартів вищої освіти, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України та інших нормативно-правових актів з питань освітньої діяльності та цього Положення.
 2. 3.Навчальний процес у Коледжі здійснюється шляхом навчальних (аудиторних) занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Видами навчальних занять є лекція, лабораторне, прак­тичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація тощо.
 3. 4.Координацію навчально-виховного процесу у Коледжі, розподіл педагогічного навантаження між структурними підрозділами, контроль за додержанням навчальної дисципліни здійснює навчальна частина в межах, визначених Положенням про навчальну частину. Організація навчального процесу у Коледжі здійснюється відділеннями, цикловими (предметними) комісіями. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або освітньо- кваліфікаційної підготовки, є навчальний план, який затверджується директором Коледжу. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою.
 4. 5.Коледж проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" відповідно до навчальних планів і програм, які розробляються на базі галузевих стандартів вищої освіти з урахуванням вимог нормативних документів підготовки фахівців відповідного рівня та затверджується в установленому порядку.
 5. 6.Навчання у Коледжі здійснюється за денною (очною) та заочною формами.
 6. 7.Прийом документів і вступні іспити для абітурієнтів проводяться у Коледжі приймальною комісією, склад якої затверджується директором Коледжу.
 7. 8.Наукова та науково-дослідна робота у Коледжі проводиться у тісному зв'язку з Університетом за перспективними програмами та планами, схваленими педагогічною радою Коледжу і затвердженими Вченою радою Університету.

Коледж здійснює загальноосвітню підготовку студентів, на основі базової загальної середньої освіти, та забезпечує здобуття ними повної загальної середньої освіти з видачею, за їх бажанням атестата одночасно з дипломом про вищу освіту.

Нормативний термін навчання за ОКР "молодший спеціаліст" для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, може зменшуватись на один рік.

Наукова і науково-дослідна діяльність Коледжу забезпечується через:

-        органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності, інтеграцію навчального процесу, науки та виробництва;

-        безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних роботах, що проводяться у Коледжі:

-        залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників Коледжу та інших наукових установ і організацій;

-        організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семі­нарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу;

-        інформаційно-консультаційне та дорадче забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників і впровадження досягнень науково-технічного прогресу та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

 1. 9.Науково-дослідні роботи виконуються педагогічними працівниками Коледжу та студентами на підставі трудових угод, контрактів, договорів. Науково-технічною продукцією можуть бути елементи технології, нова техніка й матеріали, хімічні речовини, комп'ютерні програми й бази даних, наукові рекомендації тощо.
 2. 10.Коледж здійснює міжнародне співробітництво шляхом:

-       партнерських угод та встановленням прямих стосунків з навчаль­ними закладами, науковими установами, організаціями, фондами іноземних держав через укладення договорів про співпрацю;

-       участі в спільних з Університетом міжнародних освітніх і наукових програмах, проектах, дослідженнях, організації та проведенні міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших заходів;

-       організації відбору, прийому та забезпечення навчання іноземних громадян за освітньо-професійними програмами Коледжу;

-       направлення студентів і педагогічних працівників Коледжу на навчання (стажування, навчально-виробничу практику) до зарубіжних закладів освіти (науки), підприємств тощо;

-       залучення відомих вчених і молодих науковців (студентів) до участі у розробці та впровадженні спільних грантів;

-       проведення наукових і культурних обмінів із закордонними партнерами

 1. 11.Зовнішньоекономічну діяльність Коледж здійснює за погодженням Університету та відповідно до законодавства.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є:

-       залучення іноземних інвестицій та благодійних внесків;

-       організація фахової підготовки і стажування викладачів та студентів, провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням та науковою підготовкою іноземних громадян;

-       проведення науково-дослідних робіт за іноземним замовленням.

 1. Порядок внесення змін до положення про Коледж

Зміни та доповнення до Положення вносяться за поданням педагогічної, адміністративної) ради вищим органом громадського самоврядування (загальними зборами чи конференцією трудового колективу).

Зміни та доповнення до Положення затверджуються в тому ж порядку, що і саме Положення.

10. Порядок реорганізації та ліквідації Коледжу

Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном Коледжу та Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначається згідно чинного законодавства.

Після припинення діяльності Коледжу його активи передаються до Університету.

Під час реорганізації чи ліквідації Коледжу, вивільненим працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантуються дотримання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України з питань праці та освіти.

За ініціативою трудового колективу та за погодженням з центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться Університет, на базі майна Коледжу може бути стровена юридична особа (ВЗН).

Copyright © 2018 Агротехнічний коледж Rights Reserved.