foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Уманський фаховий коледж

технологій та бізнесу Уманського національного університету садівництва

Презентація коледжу


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Грудень 2023
10
Неділя
Joomla календарь

Економічне відділення

Економіка – це мистецтво задовольняти

безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.
Лоренс Пітер

У сучасному суспільстві економічними знаннями повинна володіти кожна людина не лише для того, щоб стати підприємцем, працювати у бізнесі чи побудувати кар’єру, але й для того, щоб добре розуміти зміст подій, що відбуваються в економіці країни, та навіть для того, щоб раціонально вести сімейний бюджет.

Майбутнє країни за висококваліфікованими, мобільними, інноваційно - орієнтованими фахівцями, які мають економічне мислення, створюють, поширюють і використовують економічні знання для забезпечення власного зростання та конкурентоспроможності на ринку праці.

Враховуючи вимогу часу економічне відділення готує молодших спеціалістівза держзамовленням та за договорами з юридичними і фізичними особами у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з таких спеціальностей:

- фінанси, банківська справа та страхування;

- облік і оподаткування.

Початок підготовки молодших спеціалістів економічного напряму в коледжі бере із відкриття у 1993 році спеціальності «Організація і технологія фермерського господарства». У 1995 році проліцензовано спеціальність «Бухгалтерський облік» та засновано економічне відділення, яке очолила викладач - методист Ніколаєвська Н.В., із вересня 1999 року по листопад 2014 року цю посаду обіймала викладач - методист Опалко К.С., а з 1 грудня 2014 року відділенням завідує кандидат економічних наук, викладач вищої категорії, викладач - методист Деркач Т.А.

На відділенні працює згуртований колектив професійних, творчих, цілеспрямованих, креативних викладачів, які забезпечують якісну підготовку фахівців. Під час занять широко використовуються засоби інноваційних педагогічних технологій, зокрема проводяться заняття у формі діалогів, тренінгів, круглих столів, рольових та ділових ігор, кейсів. Багато часу приділяється вивченню іноземної мови та комп’ютерних технологій, однак, особливий акцент навчання зроблено на дисциплінах циклу професійної та практичної підготовки. Під керівництвом викладачів студенти економічного відділення беруть участь у науково-дослідницьких гуртках та конференціях.

У вільний від занять час на відділенні проводяться цікаві, добре підготовлені та художньо оформлені тематичні виховні години, ярмарки, зустрічі із відомими людьми, конкурси, КВК, вечори відпочинку, олімпіади. Студенти коледжу часто відвідують музеї, виставки, їздять на екскурсії. Кожна випускна група залишає альбом - літопис найбільш цікавих моментів студентського життя в коледжі.

Випускники відділення мають змогу продовжити навчання та отримати повну вищу освіту за скороченою формою навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, а саме: Уманському національному університеті садівництва, Вінницькому національному аграрному університеті, Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини, Національному університеті біоресурсів та природокористування України, Національній академії статистики, обліку та аудиту, Київському економічному університеті, Київському національному університеті будівництва та архітектури, Дніпропетровському національному гірничому університеті, Одеському національному політехнічному університеті вступаючи на другий або третій курси.

Але найголовнішим є те, що наші випускники отримують всі необхідні професійні знання для того щоб розпочати власну справу чи побудувати стрімку кар’єру у сфері економіки.

 

 

Викладацький склад відділення

Dercac

 Деркач Тетяна Анатоліївна

завідувач економічним відділенням

кандидат економічних наук,

викладач вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

викладач дисциплін "Гроші та кредит" та "Облік і звітність в бюджетних установах"

В її напрацюваннях близько 30 наукових праць, 12 статей у провідних фахових виданнях України та монографія.


 
melnuk

 

 Мельник Юлія Миколаївна

голова циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

викладач дисциплін "Оціночна діяльність" та "Економіка та основи ІТ-бізнесу"

bylah

Булах Ірина Іванівна

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

викладач дисциплін  "Фінанси" та "Казначейська справа"

 DemcenkoO

 

Демченко Олександр Володимирович

кандидат економічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

викладач дисциплін "Банківські операції" та "Ціноутворення"

 ilcyc

 

Ільчук Марина Ярославівна

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

викладач дисциплін "Податкова система" та "Транспортне мито"

 Cumancka

 

Квашук Олена Володимирівна

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

викладач дисциплін "Економічна теорія" та "Політекономія"

 Cerbac

 

Щербак Олена Олександрівна

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

викладач дисциплін "Бюджетна система" та "Страхові послуги"

 

 

2023 Copyright ВСП Агротехнічний коледж УНУС