Галузь знань       20 «Аграрні науки і продовольство»

Спеціальність  206 «Садово-паркове господарство»

Освітньо-професійна програма   «Садово-паркове господарство»

Освітньо-професійний ступінь    «Фаховий молодший бакалавр»

Форма навчання    денна 

Джерела фінансування    регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу:   3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців


  • Спеціальність «Садово-паркове господарство» дозволить опанувати професію, що несе в собі мистецтво створення декоративних садів, парків, ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду та для відпочинку. 
  • У наш час спеціальність “Садово-паркове господарство” – професія, що набула особливої актуальності, а фахівці користуються попитом навіть за кордоном

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство» – це можливість набути професійних знань та фахових компетентностей у сфері професійної діяльності в галузі садово-паркового господарства на основі ґрунтовної підготовки, що дозволить сформувати професійний підхід до виробничих питань зі створення та догляду за зеленими насадженнями, експлуатації садово-паркових об’єктів, вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин, а також продовжувати навчання  на наступному рівні освіти.

Освітньо-професійна програма передбачає проведення навчальних, технологічних і виробничої практик та підсумкової атестації у вигляді захисту дипломного проекту.

Випускники спеціальності «Садово-паркове господарство» можуть працювати як в державних організаціях, так і в приватних  лісових, садово-паркових і квіткових господарствах, житлово-комунальних та зелених господарствах, ботанічних садах, дендропарках,  паркових і тепличних комплексах, розсадниках, спеціалізованих агрофірмах, можуть займатися підприємницькою діяльністю   у галузі ландшафтного дизайну, проектно-архітектурного підприємства.

Доступні посади, які можна обіймати після закінчення навчання: фахівець садово-паркового господарства; фахівець з квітникарства; ґрунтознавець; фахівець з ландшафтного дизайну озеленювач; робітник зеленого будівництва; технік -проектувальник; садівник.

Освітньо-професійна програма  «Садово-паркове господарство» це

твій шанс отримати сучасну та якісну освіту.Сертифікат про акредитацію


Освітньо-професійна програма


Анкета опитування здобувачів освіти щодо навчання за ОПП “Садово-паркове господарство”


Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) за ОПП “Садово-паркове господарство”


Обов’язкові освітні компоненти:

Українська мова ( за професійним спрямуванням)

Історія  української державності та культури

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основи соціальної філософії

Інформатика і комп’ютерна техніка

Основи вищої математики

БЖД та охорона праці

Креслення і образотворча грамота

Основи правознавства та господарського права

Основи менеджменту і маркетингу

Фізичне виховання

Екологія

Ботаніка

Фізіологія рослин

Ґрунтознавство з основами землеробства

Основи геодезії

Дендрологія

Квітництво

Механізація робіт

Основи стандартизації

Захист рослин

Ландшафтна архітектура

Розсадники декоративних культур

Ландшафтний дизайн

Економіка садово – паркового господарства

Проектування об’єктів садово – паркового господарства

Організація робіт в садово – парковому господарстві, курсовий проект

Декоративні газони


Практика


Навчальна:


Ботанічна

Геодезична

Декоративні газони

Квітницька

Розсадники

Механізація


Виробнича технологічна


Переддипломна