Новини

Акредитація спеціальностей коледжу

У навчальному закладі з 17 по 19 грудня 2018 року була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки фахівців зі спеціальностей 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки», 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» експертними комісіями у складі:

завідувача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету, кандидата технічних наук, доцента Поліщука Олега Степановича;

завідувача бухгалтерсько-механічного відділення Калинівського технологічного коледжу Рабцун Тетяни Василівни;

доцента кафедри лісового та садово-паркового господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидата сільськогосподарських наук Кичилюка Олександра Володимировича;

завідувача відділення садово-паркового господарства та землеустрою Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету Цуняк Ганни Миколаївни.

            Комісії розглянули подані ВСП Агротехнічний коледж УНУС матеріали та провели безпосередньо на місці перевірку діяльності коледжу щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей, що акредитуються.

На підставі вивчення навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки фахівців експертні комісії встановили можливість акредитації спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» з ліцензованим обсягом 30 осіб і спеціальності 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»  з ліцензованим обсягом 25 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

20 12 18 01

20 12 18 02

20 12 18 03