foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Уманський фаховий коледж

технологій та бізнесу Уманського національного університету садівництва

Презентація коледжу


Лютий 2024
25
Неділя
Joomla календарь

Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

 

Відповідно до Правил прийому до ВСП "Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського НУС" для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ВСП "Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського НУС".

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 


 

Програми для підготовки до вступних співбесід з дисциплін

до ВСП "Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу УНУС"

 на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МОВА

МАТЕМАТИКА


Програми для підготовки до вступних співбесід з дисциплін

до ВСП "Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу УНУС"

 на основі базової загальної середньої освіти ( 9 кл.) 

УКРАЇНСЬКА МОВА    

МАТЕМАТИКА 


 МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ: ВИМОГИ, СТРУКТУРА, ЗРАЗОК

2024 Copyright ВСП Агротехнічний коледж УНУС