foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Уманський фаховий коледж

технологій та бізнесу Уманського національного університету садівництва

Презентація коледжу


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Грудень 2023
10
Неділя
Joomla календарь

Бібліотека

Відокремленого структурного підрозділу

"Уманський фаховий коледж

технологій та бізнесу

Уманського національного університету садівництва"

 angarska

 

 

Ангарська

Лариса Леонідівна

завідувач бібліотеки коледжу

   

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ БІБЛІОТЕКИ УМАНСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Для кожної людини книга відіграє велику роль, адже вона супроводжує нас усе життя. Книга – корабель мудрості, невичерпне джерело знань, надбаних людством протягом багатьох століть. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певними знаннями, засвоїти соціальний досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань і цінностей українського народу, його звичаїв і традицій. З неї ми черпаємо все нові й нові знання, збагачуємося духовно, стаємо освіченішими. Наш потяг до книги постійно зростає, нам хочеться дізнатися про навколишній світ до найменших дрібниць, і ми йдемо до бібліотеки.

Національна освіта в Україні активно модернізується. Цей складний процес перебудови вимагає повноцінного інформаційного забезпечення. І тут важко переоцінити роль бібліотек.

Одне з найважливіших завдань бібліотек у сучасному світі – забезпечення вільного, необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел. Сучасна бібліотека – це не тільки книгозбірня, але й своєрідна скарбниця знань, яка відкриває людству доступ до інформації.

Виховання в студентів читацької культури, любові до навчальної книги, розвиток навичок роботи з бібліотечним фондом, формування бібліотечно-бібліографічних знань -– завдання, над вирішенням яких працює колектив нашої бібліотеки.

У 30-х роках в Україні почала складатися система народної освіти, відкривалися навчальні заклади з підготовки кадрів для різних галузей промисловості та сільського господарства. Так у травні 1930 р. на базі профтехучилища було створено Уманський технікум механізації та електрифікації сільського господарства. Перший випуск спеціалістів відбувся у 1931 р. Саме з 1930 року втехнікумі і почала функціонувати бібліотека.

Вважаємо своїм обов’язком і справою честі віддати належне тим людям, відданою працею яких формувався і збагачувався фонд бібліотеки, зростав її авторитет і питома вага у підготовці висококваліфікованих спеціалістів сільськогосподарського виробництва нашої держави.

Зазвичай таку можливість дають архівні документи, до яких ми й звернулися. З архівних даних на той час книжковий фонд бібліотеки становив біля 100 примірників літератури.

В часи Великої Вітчизняної війни технікум було закрито, більшість працівників пішли на фронт. Тому, упорядковане діловодство, яке відображене в архівних документах (наказах, звітах, розпорядженнях та ін.) коледжу, почало вестися з 1944 року, відразу після визволення м. Умані від німецько-фашистських загарбників.

Перші архівні відомості, які стосуються працівників бібліотеки, свідчать про те, що 6 вересня 1944 р. наказом директора технікуму Білоусова Л.А., опікуватися бібліотекою було доручено Злуніциній Марії Миколаївні, яка на той час обіймала посаду секретаря учбової частини.

Книжковий фонд бібліотеки у той період складав лише 325 примірників.

З роками книжковий фонд зростав, що спричинило збільшення навантаження на завідуючу бібліотекою і на допомогу їй було призначено Мельникову А.Л., яка на посаді бібліотекаря працювала до 1946 року.

З часом на посадах завідуючої бібліотекою та бібліотекарів працювали Василяка-Щидловська Г.М. (09.1945 – 08.1947 р.р.), Свідерська Р.К. (06.1946 – 09.1947 р.р.), Гушля М.Т. (09.1947 – 10.1948 р.р.), Салієнко Г.К. (10.1948-08.1949 р.р.), Новаківська М.І. (07.1949 – 0.1952 р.р.), Поліщук (Макогон) С.Я. (08.1952 – 06.1988 р.р.).

Тривалий 35-ти річний період роботи Софії Яківни на посаді завідуючої бібліотекою припав на час розпаду Радянського Союзу та вступ України у фазу незалежного розвитку, як самостійної держави. Саме в цей час посилилася увага з боку держави до бібліотечної справи та працівників бібліотек. Було прийнято низку відповідних нормативних документів, що сприяли поліпшенню їх роботи: налагоджувалася діяльність видавництв та їх співпраця з бібліотеками, централізоване постачання підручників та іншої літератури, упорядковувалася передплата на періодичні навчально-методичні видання, підвищувалася заробітна плата працівників бібліотек тощо. Все це накладало підвищену відповідальність за якість роботи бібліотеки, з чим творчо справилася в свій час Софія Яківна.

У зв’язку із постійним збільшенням книжкового фонду бібліотеки (на той час книжковий фонд становив 34500 пр.) та кількості студентів у 1969 році на допомогу Поліщук С.Я. було введено ще одну штатну одиницю і на посаду бібліотекаря прийшла працювати Надія Миколаївна Боднар, яка не полишала улюблену справу майже 23 роки.

Після виходу Софії Яківни на пенсію, завідуючою бібліотеки стала Любов Миколаївна Ковальчук – вчитель англійської мови за фахом, яка і обіймала цю посаду до 11.02.2002 року.

З 11.02.2002 по 15.01.2007 р.р. та з 02.12.2011 року по даний час на посаді завідуючої бібліотеки працює Ангарська Лариса Леонідівна.

В період з 16.01.2007 по 01.12.2011 р. завідуючою бібліотеки була Чмерук (Жулінська) Галина Григорівна.

Престиж і авторитет технікуму з кожним роком зростав не лише в нашому регіоні, а й у масштабах держави, що позитивно відбивалося на щорічному зростанні контингенту студентів. Зростав не лише контингент студентів, а й кількість спеціальностей, за якими вони навчалися. Це в свою чергу вимагало від адміністрації коледжу поповнювати фонд новими підручниками, згідно навчальних планів цих нових спеціальностей.

Стоячи біля джерел слова, в різні роки у формуванні особистості студента брали участь Ірина Петрівна Маслій (1974-1976 р.р.), Наталія Олексіївна Кавун (1976-1979 р.р.), Любов Миколаївна Ковальчук (1979-1988 р.р.), Олена Миколаївна Фітенко (1987 - 1992 р.р.) та інші.

З кожним роком об'єм роботи у бібліотеці все збільшувався. Тому вона кадрово зміцнювалася – було введено ще одну штатну одиницю – бібліотекаря-бібліографа, в обов'язки якого входила обробка нової навчальної літератури, що надходила до бібліотеки. Свої сили, вміння, таланти в цю роботу в свій час вкладали Карпенко-Георгадзе Ірина Іванівна (1984-1987), Олещенко Ольга Борисівна (1987 - 1988 р.р.), Ірина Самардак (1988-1990 р.р.).

Йшли роки, змінювалася історія закладу, на звільнені посади у бібліотеку приходили все нові й нові працівники.

У червні 1988 року на посаду бібліотекаря була прийнята Світлана Валентинівна Чорнозуб. Колишня студентка технікуму механізації, вона без відриву від виробництва успішно закінчила Вінницький державний аграрний університет і на даний час творчо працює у бібліотеці.

А з 1 серпня 1990 року бібліотекарем була прийнята Чмерук (Жулінська) Галина Григорівна, яка сумлінно прививає любов до книги кожному студенту нашого коледжу й сьогодні. Має вищу педагогічну освіту, яку отримала без відриву від виробництва. Свої педагогічні здібності вона реалізує в роботі і на даний час. Деякий час на посаді бібліотекарів тимчасово працювали досвідчені, знаючі, закохані у свою роботу Фоменко Інна Олегівна (1992 – 1993 р.р.), Сокирка Алла Петрівна (1993 – 1995 р.р.).

З 1995 по 1997 р.р. бібліотекарем, який обслуговував читальний зал, працювала Світлана Миколаївна Ярова.

У 2007 та 2009 роках на посаді бібліотекаря читального залу працювали Людмила Василівна Давидяк (02.2007-07.2007р.р.), Світлана Олександрівна Корчак (09.2007 - 02.2008), Юлія Миколаївна Марун (2008 – 2009 р.р.).

У червні 2009 року на цю посаду була прийнята Вікторія Володимирівна Кривошия. Колишня студентка нашого коледжу, яка успішно закінчила Уманський національний університет садівництва. Маючи гнучкий розум, кмітливість від природи, прагнучи знати більше, вона майстерно використовувала свої знання в роботі зі студентами. З 2011 р. переведена на іншу посаду в стінах коледжу.

Хто полюбив наш навчальний заклад, а тим паче бібліотеку, той обов’язково повертається назад у рідні стіни. Вони неначе магнітом притягують до себе відданих своїй справі людей. Так сталося і з Ларисою Леонідівною Ангарською. З 2011 р. вона поновила свою роботу в бібліотеці на посаді завідуючої бібліотекою. Маючи дві вищі освіти – інженер-металург та педагог-філолог, вона успішно використовує свої знання в бібліотечній справі.

Нині сучасній бібліотеці коледжу віддають себе Л.Л.Ангарська, Г.Г.Жулінська та С.В.Чорнозуб – автори безлічі сценаріїв на різну тематику, збірників виховних заходів, виїзних виховних заходів, презентацій навчально-методичної літератури, збірок віршів; організатори різних конференцій, презентацій та інших виховних заходів.

Сьогоднішній «інтелектуальний храм» Уманського агротехнічного коледжу має книжковий фонд більш ніж 36 тис. примірників, річна книговидача становить більше 88 тис. примірників.

У 2014-2016 роках працівниками бібліотеки були проведені 25 виховних та просвітницьких заходів: 2014 р. – 9, 2015 р. – 10, 2016р. – 6.

Підсумком проведеної роботи бібліотекою коледжу та навчально-методичним кабінетом було видано «Збірник навчально-виховних заходів», «Збірник презентацій навчальної літератури», «Збірник виїзних навчально-виховних заходів», які представлені на конкурс «Педагогічні інновації» в номінації «Досвід організації виховної роботи» до ВСП «НМЦ с.Немішаєве».

Виховні заходи та інформаційні повідомлення про діяльність бібліотеки постійно висвітлюються у пресі, на телебаченні, зокрема у газетах “Уманська зоря”, “Коледж інформ” та Уманських телевізійних каналах «Умань», «Сатурн - TV», на сайті коледжу. У 2014-2016 р.р. таких повідомлень здійснено: у газетах - 13, на телебаченні – 5, на сайті – 6.

Працівниками бібліотеки коледжу та навчально-методичним кабінетом було проведено 4 презентації навчально-методичної літератури:

  • Збірки поезій «Бринить сльоза в душі моїй»;
  • Навчальних посібників: «Казначейська справа», автори К.С.Опалко, І.І.Булах, Н.С.Демченко-Ясинецька, Н.О.Соколовська та «Технічний сервіс в агропромисловому комплексі», автори М.В.Колісник, В.М.Кіяшко, О.В.Коновалюк.
  • Навчальних посібників: «Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності», авторський колектив викладачів коледжу В.В.Кужель, К.С.Опалко, Т.М.Кулик, Н.О.Цяпута та «Вища математика», автори В.І.Казановський, Н.А.Виштакалюк – викладачі коледжу, А.Г.Африканова, О.Л.Дрозденко.
  • «Хоробрі серця». Презентація книги «В горнилі локальних конфліктів».

Працівники бібліотеки є співорганізаторами і активними учасниками 3-х конференцій: І і ІІ історико-краєзнавчої конференції «Наш рідний край» та ІV студентської науково-практичної конференції «Сільськогосподарське машинобудування України очима молоді: проблеми, пошуки, перспективи», які проведені навчально-методичним кабінетом і викладачами циклових комісій суспільно-правових, гуманітарних та загально-технічних дисциплін.

2023 Copyright ВСП Агротехнічний коледж УНУС