Галузь знань       20 «Аграрні науки і продовольство»

Спеціальність  208 «Агроінженерія»

Освітньо-професійна програма   «Агроінженерія»

Освітньо-професійний ступінь    «Фаховий молодший бакалавр»

Форма навчання    денна 

Джерела фінансування    регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу:   3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців


Агроінженерія” – спеціальність, яка поєднує в собі технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, має глибокі витоки та, за рахунок позитивної динаміки розвитку та технологічного прогресу, – серйозну позитивну динаміку розвитку.

Наразі спеціальність “Агроінженерія” гарантує значні перспективи фахівцям,

адже аграрна країна без агроінженерів не існує.


“АГРОІНЖЕНЕРІЯ” інженерна спеціальність яка займається проєктуванням, будівництвом і удосконаленням сільськогосподарської техніки та обладнання.

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» це формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань у інженерній галузі стосовно застосування техніки у технологічних ланцюгах виробництва сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, діагностики та технічного обслуговування машин, використання біоенергетичних та екологічних систем та впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність. а також продовжувати навчання  на наступному рівні освіти.

Освітньо-професійна програма передбачає проведення навчальних, технологічних і виробничої практик та підсумкової атестації у вигляді захисту дипломного проекту.

Випускники спеціальності «Агроінженерія» можуть працювати як в державних організаціях, так і в приватних  господарствах, житлово-комунальних організаціях, спеціалізованих агрофірмах, можуть займатися підприємницькою діяльністю   у галузі експлуатації та ремонту машин та механізмів.

Доступні посади, які можна обіймати після закінчення навчання: керівник відділення, керівник дільниці (сільськогосподарської), завідувач майстерні, завідувач ремонтно-механічної майстерні, майстер          з   експлуатації    та           ремонту   машин      і механізмів,  завідувач двору (вантажного); механік дільниці, механік цеху; механік виробництва, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту,  механік з ремонту устаткування; механік- налагоджувальник, технік з механізації трудомістких процесів, інспектор з охорони праці.

 Освітньо-професійна програма  « Агроінженерія»  це –  НАВЧАННЯ – КАР’ЄРА – УСПІХ!!!Сертифікат про акредитацію


Освітньо-професійна програма спеціальності


Анкета опитування здобувачів освіти щодо навчання за ОПП “Агроінженерія”


Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) за ОПП “Агроінженерія”


Обов’язкові освітні компоненти

Українська мова (за професiйним спрямvванням)

Iноземна мова (за професiйним спрямуванням)

Iсторiя української державності та культури

Безпека життедiяльностi та охорона праці

Економічна теорія

Вища математика

Загальна електротехніка

Основи правознавства

Фізичне виховання

Ком’пютери та комп’ютерні технології

Основи тваринництва

Основи агрономії

Нарисна геометрія

Технічна механіка

Основи теплотехніки

Матеріалознавство і ТКМ

Трактори і автомобілі

Сільськогосподарські машини

Машини для тваринництва

Експлуатація машин

Ремонт машин

Технічний сервіс в АПК.

Правила і безпека дорожнього руху

Основи керування автомобілями

Машини для переробки сг продукції Економіка і організація аграрного виробництва


Вибіркові освітні компоненти

Паливно-мастильні матеріали  та ІЕМ

Основи технічної творчості

Машини і обладнання для біотехнологій

Інноваційні технології в АПК

Основи комп’ютерної графіки

Психологія  виробничих відносин

Агрохімсервіс

Електрообладнання


Практика


Навчальна:


Ознайомлювальна

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

Трактори і автомобілі

Сільськогосподарські машини

Технічний сервіс

Ремонт машин і обладнання

Машини і обладнання для тваринництва

Експлуатація машин та обладнання


Виробнича технологічна


Виробнича переддипломна