Бухгалтерська служба – структурний підрозділ коледжу, який безпосередньо підпорядкований та підзвітний директору коледжу.

Бухгалтерська служба забезпечує керівництво повною та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати господарської діяльності та стан грошових надходжень коледжу.

Бухгалтерська служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції й законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами директора коледжу, а також положенням про бухгалтерську службу.


Керівником бухгалтерської служби є головний бухгалтер – МАЗУР ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА


Структура підрозділу:


Мельник Наталія Володимирівна – заступник головного бухгалтера;

Бондаренко Олена Василівна – провідний бухгалтер;

Даниленко Яна Петрівна – провідний бухгалтер;

Дзерожинська Анна Володимирівна – провідний бухгалтер;

Шоколовська Олена Дмитрівна – провідний бухгалтер.


Основні завдання бухгалтерської служби:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності коледжу та складення звітності;
  • відображення у документах достовірної та повної інформації  про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та повного відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.