Галузь знань       12 “Інформаційні технології”

Спеціальність     121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма   «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Форма навчання    денна, заочна 

Джерела фінансування    регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу:   3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців


Інженер-програміст – це IT – фахівець, що очолює рейтинг найпопулярніших професій останні десять років. І популярність професії найближчими роками зростатиме.

Інженер-програміст – це високооплачувана спеціальність. IT фахівці є одними з найбільш високооплачуваних працівників у світі.

Інженер-програміст – це професія з вільним графіком та можливістю віддаленої роботи. Програміст легко може виконувати обов’язки з будь-якої точки світу та у зручний для нього час. .


Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення” підійде тим, хто хоче навчитись програмувати, створювати вебсайти, мобільні додатки, розроблювати програми та інтелектуальні системи.

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Здобувачі освіти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп’ютерні мережі, тестування, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

В процесі навчання вивчаються мови програмування та технології розробки віконних і мобільних додатків, веб-сайтів, загальна теорія проєктування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проєктами з розробки програмних систем, принципи та підходи до тестування програмних продуктів тощо.

Випускник здатний виконувати зазаначену професійну роботу за такими класифікаційними угрупуваннями: програміст – розробник програмного забезпечення, комп’ютерних ігор; програміст-тестувальник програмного забезпечення; системний аналітик-програміст; системний адміністратор; спеціаліст з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торговельних, адміністративних організаціях; розробник web-застосувань.

Отже, якщо Ви вирішите навчатись за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”, то Ви зможете бути не тільки програмістом, оскільки це невеличка складова Вашої майбутньої спеціальності. Ви зможете бути: тестувальником, проектувальником програмного забезпечення, менеджером проекту, виконувати супровід програмного забезпечення і т.д.

Однозначно можна сказати, що, отримавши спеціальність за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”, Ви зможете працевлаштуватись на високо оплачувану роботу, навіть в умовах кризи та нестабільної економіки.Сертифікат про акредитацію


Освітньо-професійна програма спеціальності


Анкета опитування здобувачів освіти щодо навчання за ОПП “Інженерія програмного забезпечення”


Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) за ОПП “Інженерія програмного забезпечення”


Обов’язкові освітні компоненти

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Історія української державності та культури

Основи соціальної філософії

Правознавство

Безпека життєдіяльності і охорона праці

Фізичне виховання

Вища математика

Економіка та основи ІТ-бізнесу

Фізика (Електрика)

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Математичний аналіз

Диференціальні рівняння

Теорія ймовірності та математична статистика

Дискретна математика

Чисельні методи

Основи програмування та алгоритмічні мови

Об`єктно-орієнтоване програмування (в т.ч. курсова робота)

Алгоритми та структури даних

Інструментальні засоби візуального програмування

Операційні системи

Бази даних

Людино-машинний інтерфейс

Архітектура комп’ютера

Організація комп’ютерних мереж

Основи програмної інженерії

Конструювання програмного забезпечення

Web-технології та web-дизайн


Вибіркові освітні компоненти

Хмарні технології та обчислення

Психологія ділового спілкування

Чисельні  та математичні методи дослідження операцій

Офісне програмне забезпечення

Програмування мовою PYTHON

Методи оптимізації в задачах управління

Технології захисту інформації

Проектування інформаційних систем

Проектування інтерфейсу користувача

Основи збору і передачі інформації


Практика


Навчальна:


Бази даних

Основи програмування та алгоритмічні мови

Об’єктно-орієнтовна технологія програмування

Архітектура комп’ютерів

Організація комп’ютерних мереж

Конструювання програмного забезпечення


Виробнича технологічна


Переддипломна