Галузь знань       07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітньо-професійна програма   «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійний ступінь    «Фаховий молодший бакалавр»

Форма навчання    денна 

Джерела фінансування    регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу:   2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців


 • Фінансист – це престижна і найбільш оплачувана професія сучасності з чіткою перспективою у майбутньому;
 • Фінансист – це широка сфера для професійної самореалізації та швидке  кар’єрне зростання;
 • Фінансист – це шлях до власного фінансового успіху та добробуту.

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» – це можливість набути професійних знань та фахових компетентностей у сфері фінансування, планування, прогнозування, інвестування, кредитування та управління фінансовими ресурсами, а також продовжувати навчання на наступному рівні освіти.

Освітньо-професійна програма передбачає проведення навчальних і виробничої практик та підсумкової атестації у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту. Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» можуть працювати в установах Державного казначейства, Державної податкової служби, органах Міністерства фінансів України, регіональних фінансових управліннях, в установах Національного банку України та комерційних банках, на підприємствах різних галузей національної економіки будь-якої організаційно-правової форми, у страхових організаціях,  інвестиційних фондах і компаніях.

Доступні посади, які можна обіймати після закінчення навчання: фінансист, дилер, брокер із заставних та фінансових операцій, кредитний інспектор, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, страховий агент,  податковий агент, операціоніст банку, касир банку, контролер у банку, офісний службовець (страхування, кредит, оцінка вартості, цінні папери, боргові зобов’язання) тощо.

Освітньо-професійна програма  «Фінанси, банківська справа та страхування» це твій шанс

отримати сучасну та якісну освіту, що поєднує інтегровані знання фінансиста, аналітика, бухгалтера, аудитора і менеджера.

   Якщо ти маєш гострий аналітичний розум, а наполегливість, відповідальність, чесність, комунікабельність  твої найкращі якості – 

ми радо чекаємо тебе у дружній родині нашого коледжу!Сертифікат про акредитацію


Освітньо-професійна програма 2021р


Анкета опитування здобувачів освіти щодо навчання за ОПП “Фінанси, банківська справа та фондовий ринок”


Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) за ОПП “Фінанси, банківска справа та фондовий ринок”


Програма кваліфікаційного іспиту за ОПП “Фінанси, банківська справа та фондовий ринок”


Обов’язкові освітні компоненти

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Історія української державності та культури
 4. Інформатика і комп’ютерна техніка *
 5. Основи соціальної філософії
 6. Правознавство
 7. БЖД та основи охорони праці
 8. Фізичне виховання
 9. Статистика
 10. Бюджетна система
 11. Бухгалтерський облік
 12. Фінанси
 13. Гроші та кредит
 14. Економіка підприємства
 15. Страхування та страхові послуги
 16. Менеджмент
 17. Банківські операції
 18. Аналіз господарської діяльності
 19. Податкова система
 20. Фінансовий ринок
 21. Біржова діяльність
 22. Бухгалтерський облік і звітність у банках
 23. Фінансовий менеджмент
 24. Контроль і ревізія
 25. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Вибіркові освітні компоненти

 1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 2. Облік на підприємствах малого бізнесу
 3. Основи інвестування
 4. Психологія ділового спілкування
 5. Основи підприємництва
 6. Маркетинг

7. Страховий менеджмент


Практика


Навчальна:


Банківські операції

Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах

Податкова система

Облік і звітність у банках

Фінансовий менеджмент


Виробнича переддипломна