Графік освітнього процесу визначає календарні терміни семестрів, навчальних занять, екзаменаційних сесій, практик, канікул на кожний рік навчання за певною освітньою програмою; підготовки до виконання дипломних робіт, державної підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти. У графіку наводиться таблиця зведеного бюджету часу (у тижнях).

Графік освітнього процесу в коледжі за різними формами навчання, термінами навчання та програмами підготовки щорічно розробляється навчальною частиною та затверджується директором коледжу.

Освітній процес за денною та заочною формами навчання організовується за семестровою системою. Екзаменаційно-залікові сесії плануються по дві у навчальному році тривалістю, як правило, по два тижні кожна.

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю не менше 12 тижнів. Їх терміни визначаються графіком освітнього процесу на кожний навчальний рік


Графік освітнього процесу на 2023-2024 н.р. (денна форма навчання)


Графік освітнього процесу на 2023-2024 н.р. (заочна форма навчання)