Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:

  •  засоби надання учбового матеріалу студенту;
  •  засоби контролю успішності студента;
  •  засоби консультації студента програмою-викладачем;
  •  засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;
  •  можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

Для ефективного функціонування освітнього процесі з елементами дистанційного навчання здійснено ряд заходів:
1. Забезпечено технічний супровід та можливості проведення навчання онлайн зокрема:
– проведено в кожну аудиторію мережу Інтернет;
– забезпечено технічну можливість отримання та передання інтернет-сигналу для проведення занять за дистанційними технологіями у аудиторіях;
– налагоджено та встановлено програмне забезпечення для безперебійної роботи в онлайн мережі, протестовано технічні засоби.
2. Здійснено чергування викладачів циклової комісії комп’ютерних дисциплін для надання допомоги при роботі з технічними засобами та програмним забезпеченням дистанційного навчання.
3. Проведено загальний тренінг викладачам з функціонування та роботи онлайн – сервісів, де було наголошено про можливості різноманітних платформ, різні способи їх підключення та налаштування.


Як організоване дистанційне навчання:

  • Під час дистанційного навчання освітній процес здійснюється на базі платформ Class room та Google Meet;
  • Щоденно, відповідно до розкладу занять та дзвінків, студент повинен бути присутнім (приєднаним) на парах та виконувати завдання в реальному часі.
  • Відсутність студента в реальному часі на парі фіксується написом “нб” в навчальному журналі.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Денисюк Віталій Валерійович – Навчальні матеріали


ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


Цяпута Володимир МирославовичНавчальні матеріали


ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ


ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ