Галузь знань       14 «Електрична інженерія»

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійний ступінь    «Фаховий молодший бакалавр»

Форма навчання    денна 

Джерела фінансування    регіональне замовлення (бюджет) та/або за рахунок  коштів фізичних та юридичних  осіб (контракт)

Термін навчання на базі 9 класу:   3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців


  • Професія електрик – перспективна в усіх напрямках.
  • Професія електрика потрібна скрізь де користуються електроенергією.
  • Знати електрику та електроніку зараз просто необхідно.

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка»  це забезпечення підготовки високопрофесійних, інноваційно-орієнтованих, конкурентоздатних фахівців  в сфері професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, набуття фахових компетентностей для прийняття ефективних професійних рішень в області електроенергетики; розв’язання актуальних задач і проблем в галузі електричної інженерії та якостей загально розвиненої особистості; створення умов для всебічного розвитку особистості, розвитку лідерського потенціалу; виховання покоління громадян, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, а також продовжувати навчання на наступному рівні освіти.


Освітньо-професійна програма передбачає проведення навчальних, технологічних і виробничої практик та підсумкової атестації у вигляді захисту дипломного проекту.

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності за профілем спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».


Місця працевлаштування: електрик; енергетик, технічний фахівець-електрик, електрик дільниці, енергодиспетчер, електромеханік, технік з експлуатації установок традиційних та нетрадиційних видів енергії, технік-електрик, технік-енергетик, технік-конструктор, технік-технолог, фахівець з експлуатації електричних, енергетичних установок та мереж.

Освітньо-професійна програма   «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» –

це впевненість в своєму майбутньому.Сертифікат про акредитацію


Освітньо-професійна програма спеціальності (2021р.)


Анкета опитування здобувачів освіти щодо навчання за ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”


Анкета для опитування роботодавців (стейкхолдерів) за ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


Обов’язкові освітні компоненти:

Історія української державності та культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

  Основи соціальної філософії

  Економічна теорія

 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основи правознавства

 Фізичне виховання 

Вища математика

  Інженерна графіка

 Технічна механіка

  Інформатика  *

 Комп’ютери і комп’ютерна техніка

  Вступ до спеціальності. Теорія основ електротехніки

  Безпека життєдіяльності та охорона праці

  Матеріалознавство та обробка

  Електричні апарати та машини електропобутової техніки

  Електричні вимірювання та електротехнічні матеріали

  Основи електроніки

  Автоматика та мікропроцесорна техніка

  Основи стандартизації, метрології та якість продукції

  Електропобутова техніка курсовий проект

  Технологія ремонту електропобутової техніки

  Обладнання спеціалізованих підприємств

  Економіка, організація та планування виробництва


Вибіркові освітні компоненти

Психологія виробничих відносин та естетика

Промислове холодильне обладнання

Основи теплотехніки

Системи вентиляції та кондиціювання

Альтернативні джерела енергії

Основи проектування енергетичних мереж

Електричні системи та мережі

Основи енергоефективності

Основи електроприводу

Обладнання та технології зварювальних робіт


Практика


Навчальна:


Електромонтажна

На одержання навичок з ремонту електропобутової техніки

На одержання навичок з робітничої професії


Технологічна


Переддипломна