На виконання вимог Типового положення про уповноважений підрозділ(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції № 277/21 від 27 травня 2021 року, Відокремленим структурним підрозділом «Уманський фаховий коледж технологій і бізнесу Уманського національного університету садівництва» проводиться робота по даному напрямку.

Постійно вживаються заходи до виявлення та усунення конфлікту інтересів в коледжі, тобто, суперечностей між особистими інтересами працівників закладу, які в силу вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» є суб’єктами відповідальності а корупційні правопорушення, та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення дій під час виконання наданих їм службових повноважень. У навчальному закладі постійно контролюється дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів ти виявленню сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб.

На засіданнях педагогічних і методичних рад коледжу неодноразово вказується на недопущення працівниками корупційних вчинків, проводиться роз’яснювальна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції, вивченню поточного антикорупційного законодавства та надання консультативної допомоги з даного питання.


НОРМАТИВНА БАЗА:


Закон України про запобігання корупції

Наказ №277/21 від 27.05.2021р. ” Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції”

Наказ №408 від 28.03.24р. “Про затвердження антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2024-2026 роки”


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в коледжі – РЕЗНІК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ


Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб та працівників коледжу може бути повідомлена:

  • письмово за адресою: м.Умань вул. Незалежності,21
  • електронним листом на адресу: ufktb.unus@ukr.net
  • за телефоном: