Основними завданнями циклової комісії Комп’ютерних дисциплін є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії, конкурентоспроможних спеціалістів, свідомих громадян своєї держави.

Студенти всіх спеціальностей під керівництвом викладачів ЦК отримують грунтовні знання для досягнення програмних результатів навчання відповідно до освітніх програм, за якими здобувають освіту.

Ключові напрямки та завдання діяльності викладачів циклової комісії комп’ютерних дисциплін:

– формування професіних компетентностей здобувачів освіти;

– пошуково-дослідницька робота та участь у конкурсах професійного спрямування;

– практична підготовка здобувачів освіти;

– підвищення професійної компетентності викладачів;

– неформальна та інформальна освіта здобувачів освіти;

– співпраця з стейкхолдерами, залучення фахівців-практиків до освітнього процесу.

Креативність, нестандартність у педагогічних підходах, шквал інновацій – те, що об’єднує викладачів ЦК.

Наші робочі зустрічі – це джерело цифрових ідей, новин, компетенцій, експертних оцінок і велика підтримка один одного.

Ми разом онлайн: читаємо спільні тексти, переглядаємо разом відео, обговорюємо, дискутуємо, ділимось досвідом.


Викладацький склад циклової комісії


Цяпута Наталія Олексіївна

Посада: голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін, викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні технології в обліку», «Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах»

Працює в коледжі з 2003 року


Денисюк Віталій Валерійович

Посада: завідувач відділення комп’ютерних систем, викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Операційні системи»

Працює в коледжі з 2000 року


Вічкань Олександр Миколайович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: «Системи керування базами даних»

Працює в коледжі з 2001 року


Виштакалюк Наталія Анатоліївна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Дискретна математика»

Працює в коледжі з 2004 року


Горбонос Любов Юріївна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст першої категорії

Дисципліни: «Архітектура ПК», «Чисельні методи», «Дискретні структури», «Нечітка логіка», «Основи програмної інженерії»

Працює в коледжі з 2012 року


Кужель Володимир Віталійович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст першої категорії

Дисципліни: «Комп’ютери та комп’ютерні технології», « Людино-машинний інтерфейс», « WEB -технології та WEB – дизайн»

Працює в коледжі з 2004 року


Столярчук Катерина Миколаївна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст

Дисципліни: «Основи програмування»

Працює в коледжі з 2023 року


Ярко Ігор Володимирович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст першої категорії

Дисципліни: «Обєктно-орієнтовані технології програмування»

Працює в коледжі з 2003 року