Головна мета роботи циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних успішно адаптуватись в нових соціально-економічних умовах та вирішувати складні питання господарювання, формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

Освітня діяльність циклової комісії ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями і вміннями.  Викладачами циклової комісії успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення освітнього процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів. Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

До складу циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін входять викладачі, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень.


Викладацький склад циклової комісії


Мельник Юлія Миколаївна

Посада: голова циклової комісії обліково-фінансових та економічних дисциплін, викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Економіка підприємства», «Аналіз господарської діяльності»

Працює в коледжі з 2007 року


Деркач Тетяна Анатоліївна

Посада: завідувач економічного відділення, викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Гроші та кредит»,  «Фінансовий ринок»

Працює в коледжі з 2000 року


Ільчук Марина Ярославівна

Посада: завідувач навчально-виробничою практикою, викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Податкова система», «Податковий облік»

Працює в коледжі з 2002 року


Бабій Інна Володимирівна

Посада: методист навчально-методичного кабінету, викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент»

Працює в коледжі з 2002 року


Булах Ірина Іванівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Фінанси», «Казначейська справа», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

Працює в коледжі з 2003 року


Бовкун Неля Миколаївна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Економіка підприємства»

Працює в коледжі з 2001 року


Демченко Олександр Володимирович

Посада: викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: «Статистика», «Фінанси підприємств»,  «Банківські операції»

Працює в коледжі з 2010 року


Квашук Олена Володимирівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Економічна теорія», «Біржова діяльність»

Працює в коледжі з 2002 року


Щербак Олена Олександрівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Страхування та страхові послуги», «Облік у комерційних банках»

Працює в коледжі з 2002 року