Циклова комісія загально-технічних, природничо-наукових та профілюючих дисциплін є навчальним структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу «Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Національного університету садівництва», створений з метою підвищення ефективності використання педагогічного потенціалу коледжу, удосконалення навчальної та методичної діяльності, упорядкування його структури. Навчально-виховний процес циклової комісії здійснюють 22 викладачів і 3 майстрів виробничого навчання, які мають достатньо виробничого досвіду. Більшість із них мають звання викладача-методиста, вищу та першу кваліфікаційні категорії.

Циклова комісія забезпечує проведення всіх видів навчальної, навчально-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців.

         Основним завданням та метою циклової комісії є:

– Розробка сучасних та релевантних навчальних програм, що відповідають вимогам ринку праці та наукових досягнень.

– Визначення структури та послідовності викладання загально-технічних, природничо-наукових та профілюючих дисциплін для оптимального засвоєння студентами матеріалу.

– Забезпечення використання сучасних методів, технологій та інновацій у викладанні для підвищення якості освіти.

– Впровадження практичних занять, лабораторних робіт, професійної практики для практичного застосування здобутих знань.

– Взаємодія з підприємствами та організаціями для адаптації навчальних програм до потреб ринку праці та формування партнерських відносин.

– Визначення критеріїв оцінювання студентів, проведення іспитів та контролю над якістю засвоєних знань.

– Залучення викладачів та студентів до науково-дослідницької роботи, публікації наукових статей та участь у конференціях.

Циклова комісія є ключовим органом для забезпечення високого рівня якості технічної та природничо-наукової освіти,

а також підготовки студентів до викликів сучасного світу.

Викладацький склад циклової комісії

rozborcka

Розборська Оксана Іванівна

Посада: голова циклової комісії загально-технічних, природничо-наукових та профілюючих дисциплін, викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Основи агрономії», «Аналіз господарської діяльності»

Працює в коледжі з 2007 року


meteluca

Метелиця Ольга Василівна

Посада: завідувач відділення технічних спеціальностей, викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: «Машини та обладнання для тваринництва»

Працює в коледжі з 2007 року


angarcka

Ангарська Лариса Леонідівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст першої категорії

Дисципліни: «Інженерна графіка»

Працює в коледжі з 2003 року


bezrodnuu

Безродний Сергій Петрович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач – методист

Дисципліни: «Сільськогосподарські машини»

Працює в коледжі з 2003 року


Безруков Сергій Олександрович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: «Теорія основ електротехніки»,  «Електричні вимірювання»

Працює в коледжі з 2016 року


Булах Володимир Олександрович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст першої категорії

Дисципліни: «Ремонт машин»

Працює в коледжі з 2005 року


Бурлака Володимир Миколайович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: «Експлуатація машин та обладнання»

Працює в коледжі з 2010 року


vachucun

Ващишин Олександр Євгенійович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали»,  «Трактори і автомобілі»

Працює в коледжі з 2000 року


Dercac vit

Деркач Віталій Васильович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук

Дисципліни: «Комп’ютерна графіка»

Працює в коледжі з 2010 року