Розвиток  творчих  здібностей  особистості є одним  із  головних завдань виховання  студентів  у нашому  коледжі. Багато уваги приділяється  пошуку перспективних підходів до вирішення проблеми  гуманізації  процесу  виховання, стимулювання  пізнавальної   активності студентів, накопиченню досвіду їх творчої  діяльності. В  реалізації  цього  складного  процесу  важлива  роль  належить мистецтву, що допомагає студентам  глибше  пізнати  себе, свій  внутрішній  світ, спонукає  до самовдосконалення.  Адже  прогрес  суспільства – це шлях постійної  творчості,  подолання стереотипів  і вироблення  нових, нестандартних, часто, несподіваних  ідей, оригінальних  підходів  і  шляхів  до їх втілення. Тому  наші мистецькі гуртки  спрямовані на виховання студента  як  артиста, митця, виконавця, враховуючи  його  особистісний  досвід та прагнення до розвитку  його здібностей.

В коледжі на постійній  основі  працюють такі мистецькі гуртки:

  • Вокально-хорова  діяльність;
  • Хореографія;
  • Драматургія.

До колективів  входять  студенти  1-4  курсів  та працівники коледжу.  Приймаються  усі  бажаючі. Учасники беруть  участь  у  різноманітних  концертах,  конкурсах  і  фестивалях.

Вокальна  діяльність  включає  народий, класичний та естрадний  спів. Твори  виконуються  солістами та  різноманітними  ансамблями.В коледжі успішно діє  вокальний ансамбль «Шовковиця», створений  в  2016 році, який демонструє  тісний зв’язок старшого та молодого  поколінь. Адже  учасниками  цього колективу  є  не  тільки студенти, а і викладачі та працівники  коледжу.Велику зацікавленість  молодіжної  глядацької  аудиторії  викликають  заняття  з   хореографії. Танцювальні номери  завжди дивують різноманітністю. Студенти мають можливість  спробувати себе  в різних  танцювальних  жанрах.Не менш  цікавим  для студентів  є  драматичний  гурток. Театр – це  світ  мистецтва, який духовно збагачує людину. Завдання драматичного гуртка  привернути  студентів  до театрального мистецтва. Адже  театр – це синтез  багатьох мистецтв: літературного, образотворчого та музичного. Тому в  колективі є можливість  розкрити  різні сторони  творчих  здібностей  і нахилів  студентів. Будь-яка творчість формує гармонійно розвинену особистість  з  високим  національно-культурним  потенціалом, виховує духовну культуру  та створює умови для  вільного формування власної  світоглядної позиції.