Цивільний захист України — є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.


Завданнями цивільного захисту є:

  • Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій різного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха.
  • Оповіщений працівників та студентів про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи, терористичних актів та постійне інформування його про наявну обстановку.
  • Захист працівників та студентів від наслідків аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та сти­хійного лиха та застосування засобів ураження.
  • Організація життєзабезпечення працівників та студентів під час аварій, катастроф, стихійного лиха, терористичних актів та у воєнний час.
  • Координація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження.
  • Створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення, зв’язку, спос­тереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів, терористичних актів.
  • Підготовка і перепідготовка керівного складу цивільного захисту його органів управ­ління та сил, навчання працівників та студентів вмінню застосовувати засоби індивідуального захист і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Нормативна база:


НАКАЗ №2-К ВІД 02.01.2024р. “ПРО ВЕДЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВСП УФКТБ УНУС”