ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ


Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу.

Головною метою є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі Конституцією України, “Законом України про освіту”, Державною національною програмою “Освіта” (Україна XXI ст.), Постановою Кабінету Міністрів України “Національна програма патріотичного виховання населення…”, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, виховує громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя.


– національно-патріотичне виховання;
– адаптація студентів нового набору;
– превентивне та правове виховання;
– морально-етичне виховання;
– екологічне виховання;
– художньо-естетичне виховання;
– трудове виховання та виховання любові до обраної професії;
– сімейно-родинне виховання;
– фізично-оздоровче виховання.