Без категорії

Напрями підготовки

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 208 “Агроінженерія”(механізація с.г.)

Галузь знань: 20 “Аграрні науки і продовольство”

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Тип диплома та обсяг програм: одиничний, 180 кредитів ЄКТС

Кваліфікаційний рівень: технік-механік

Вступні випробування: українська мова, математика

Вартість одного року навчання: 15000.00 грн.

Термін навчання:

                                   3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                                   2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: завідувач ремонтною майстернею господарства (підприємства), начальник (бригадир) виробничого підрозділу господарства, бригадир тракторної бригади господарства, завідувач машинним двором господарства, завідувач пунктом технічного обслуговування.

Сертифікат про акредитацію

Освітньо-професійна програма

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Галузь знань: 14 “Електрична інженерія”

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Тип диплома та обсяг програм: одиничний, 150 кредитів ЄКТС

Кваліфікаційний рівень: технік-електрик

Вступні випробування: українська мова, математика

Вартість одного року навчання: 15000.00 грн.

Термін навчання:

                                   3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                                   2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: завідувач ремонтною майстернею, майстер з ремонту електрообладнання автомобілів, завідувач дільницею з ремонту побутової техніки.

 Сертифікат про акредитацію

Освітньо-професійна програма

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Тип диплома та обсяг програм: одиничний, 120 кредитів ЄКТС

Кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи і страхування

Вступні випробування: українська мова, математика

Вартість одного року навчання: 15000.00 грн.

Термін навчання :

                                   2 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                                   1 рік  10 міс. (база 11 кл.)

Посади: контролер-оператор, дилер та брокер із заставних та фінансових операцій, страховий агент, бухгалтер, касир, брокер або дилер з цінних паперів, контролер-оператор, кредитний інспектор.

Сертифікат про акредитацію

Освітньо-професійна програма

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 “Облік і оподаткування”

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Тип диплома та обсяг програм: одиничний, 120 кредитів ЄКТС

Кваліфікаційний рівень:  бухгалтер

Вступні випробування: українська мова, математика

Вартість одного року навчання: 15000.00 грн.

Термін навчання :

                                   2 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                                   1 рік  10 міс. (база 11 кл.)

Посади: бухгалтер, касир-інспектор, ревізор, технік з планування, інспектор-ревізор

 Сертифікат про акредитацію

Освітньо-професійна програма

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 “Комп’ютерні науки”

Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Тип диплома та обсяг програм: одиничний, 180 кредитів ЄКТС

Кваліфікаційний рівень: технік – програміст

Вступні випробування: українська мова, математика

Вартість одного року навчання: 15000.00 грн.

Термін навчання :

                                   3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                                   2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: технік з експлуатації комп’ютерних систем, технік-програміст в області застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації, системний адміністратор, спеціаліст з комп’ютерних мереж, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, оператор обчислювальних машин (І,ІІ категорія).

Сертифікат про акредитацію

Освітньо-професійна програма

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 “Інженерія програмного забезпечення”

Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”

                        0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Тип диплома та обсяг програм: одиничний, 180 кредитів ЄКТС

Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст з інженерії програмного забезпечення

Вступні випробування: українська мова, математика

Вартість одного року навчання: 15000.00 грн.

Термін навчання :

                                   3 роки 10 міс. (база 9 кл.)

                                   2 роки 10 міс. (база 11 кл.)

Посади: технік-програміст, технік-програміст в області застосування комп’ютерних технічних засобів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації, системний адміністратор, спеціаліст з комп’ютерних мереж, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, оператор обчислювальних машин (І,ІІ категорія).

Сертифікат про акредитацію

Освітньо-професійна програма

 

 

  В коледжі впроваджена ступенева система підготовки фахівців.

Студенти мають можливість продовжувати навчання за скороченими термінами

в Уманському національному університеті садівництва та інших ВНЗ України ІІІ-VІ рівнів акредитації.

 

 В коледжі можна здобути такі робітничі професії:

– водій автомобіля (категорії “В” і “С”);

– тракторист-машиніст (категорії “А1”, “А2”);

– комбайнер (“В1”);

– екскаваторник (“D1”);

– слюсар з ремонту автомобілів;

– електрозварник;

– оператор комп’ютерного набору;

– секретар-друкарка та інші.