Відділення

Відділення комп’ютерних систем

Відділення комп’ютерних систем

Розвиток комп’ютерної техніки, активне і швидке проникнення нових інформаційних технологій у повсякденне життя – це ті чинники, на яких базується потреба у підготовці спеціалістів, готових впевнено користуватись сучасними інструментами оволодіння інформацією. Підготовка програмістів є актуальним напрямом в освіті, бо потреби ринку праці у кваліфікованих спеціалістах з розробки програмного забезпечення, обслуговування комп’ютерних мереж тільки зростають. Це спонукало керівництво коледжу в 2000 році створити відділення комп’ютерних систем, яке очолив Денисюк Віталій Валерійович.

З появою відділення було розпочато підготовку фахівців двох комп’ютерних спеціальностей:

– Комп’ютерні науки;

                                                  – Інженерія програмного забезпечення                                             

 за денною та заочною формами навчання на бюджетній та контрактній основі. 

Відділення готує всебічно розвинених спеціалістів у різних галузях народного господарства. Значна увага приділяється базам даних: Microsoft Access, FoxPro, їх проектуванню та супроводженню. Вивчаються такі мови як Basic, Visual Basic, BasicScript, Turbo Pascal, Delphi, C++, C#, PHP, Assembler. Ведеться поглиблена робота з офісними програмами Microsoft Office -Word, Excel, PowerPoint. Студенти здобувають знання для роботи з програмними комплексами Photoshop та CorelDraw. А також вивчають архітектуру комп’ютерів та мікропроцесорів.

Роботу відділення забезпечує циклова комісія комп’ютерних дисциплін, де працює колектив спеціалістів-професіоналів, досвідчених педагогічних працівників: О. М. Вічкань, Л.Ю. Горбонос, В.Г. Іващук, В.В Кужель, Н. О. Цяпута, І. В. Ярко, які активно впроваджують нові комп’ютерні та інформаційні технології у навчальний процес, широко використовують Internet-технології, що в свою чергу розширює інформаційне поле для навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Викладання дисциплін проводиться у восьми комп’ютерних класах, що підключені до всесвітньої мережі Internet та обладнані сучасною комп’ютерною, офісною технікою. Постійне оновлення комп’ютерної техніки сприяє підвищенню рівня професійної майстерності студентів. Кращі студенти коледжу залучаються до створення власних програмних розробок. Щорічно студенти відділення є учасниками та переможцями місцевих, районних та обласних олімпіад, конкурсів та конференцій.

Словами вдячності за високий професіоналізм та майстерність викладачів відділення комп’ютерних систем можна вважати багаточисельні  схвальні відгуки з підприємств, організацій та інших навчальних закладів, де продовжують навчання наші студенти. Випускники відділення за ступеневою освітою мають можливість за результатами співбесіди бути зарахованими студентами других, третіх курсів найпрестижніших вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації: Національного технічного університету (КПІ), Черкаського державного технологічного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Вінницького національного аграрного університету, Уманського державного педагогічного університету, Дніпропетровського національно-гірничого університету.

Осторонь не залишається і позаурочне життя студентів. Вечори відпочинку, КВК, дні здоров’я, декади комісій вже стали доброю традицією для студентів нашого відділення. На будь-який смак та вподобання працюють гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції і тренажерні зали. Для всебічного розвитку студентів відділення організовуються екскурсійні тури по визначних місцях нашої Батьківщини та проводяться походи до музеїв, виставкових центрів.

     На сьогоднішній день відділення комп’ютерних систем

динамічно розвивається відповідно до сучасних вимог надання освітніх послуг.

 

Викладацький склад відділення

denucyk

Денисюк Віталій Валерійович

завідувач відділення комп’ютерних систем

 спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Учасник міжнародних науково-практичних конференцій,

автор наукових статей, навчальних програм напрямку “Комп’ютерні науки”

викладач дисципліни “Операційні системи”


 

cyaputa

 

  Цяпута Наталія Олексіївна

голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист

викладач дисципліни “Інформаційні системи та технології обліку”

vickan

 

Вічкань Олександр Миколайович

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач дисциплін “Системи керування базами даних”,  “Чисельні методи”

gorbonoc

 

Горбонос Любов Юріївна

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни  “Архітектура комп’ютера”

 dzuban

 

Дзьобань Тамара Валентинівна

спеціаліст другої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни  “Офісне програмне забезпечення”

kygel

 

Кужель Володимир Віталійович

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”

uarco  

Ярко Ігор Володимирович

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни “Об’єктно-орієнтовані технології програмування”