План роботи з практичного навчання на 2023-2024 навчальний рік


Практичне навчання студентів  є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, яка забезпечує підвищення кваліфікації згідно з вимогами навчальних програм, сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, привчає до праці у сфері виробництва в умовах трудового колективу.

Види та обсяг практик у Коледжі визначаються освітньо-професійними програмами  за кожною спеціальністю.

Програми практик містять завдання, методичні рекомендації щодо їх виконання, різні форми перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти.


Сподіваємося, що досвід, набутий здобувачами фахової передвищої освіти під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.